Je lepšie podnikať ako živnostník, alebo si založiť s.r.o.?

Toto je otázka, ktorú bude riešiť každý, kto opustil stoličku zamestnanca a pustil sa do samostatného podnikania. Kým podnikanie na základe živnosti umožňuje prevádzkovať činnosť fyzickým osobám, eseročka je obchodná spoločnosť s obchodným menom, zapísaná v obchodnom registri, ktorá je právnickou osobou. Môže pritom byť jednoosobová. Mnoho živnostníkov časom prehodnotí svoju situáciu a prechádza na formu s.r.o. Kedy sa to oplatí a kedy nie? Veríme, že vám aj tento článok pomôže sa zorientovať a zvoliť si ideálnu formu podnikania pre vás.

Výhody živnosti

Najväčšou výhodou živnosti je pomerne malá byrokratická záťaž, a to najmä v prípade, že predmetom podnikania je poskytovanie služieb duševného vlastníctva. Živnostenské oprávnenie si vybavíte v priebehu dňa na odbore živnostenského podnikania príslušného okresného úradu. Pre každé oprávnenie si môžete otvoriť viacero živností. Pri elektronickej žiadosti ušetríte na kolkoch, na mieste sa platí 5,-€ za každú otvorenú živnosť.

Výhodou je aj jednoduché účtovníctvo, najmä ak svoje služby či tovar predávate iba na Slovensku. Čo sa týka daní, na tie si môže živnostník uplatniť paušálne výdavky, ktoré sú až 60% ročného príjmu (nesmie však presiahnuť 20 000€). Odrátava si tiež nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá v roku 2023 pri príjme nižšom než 21 754,18 € tvorí sumu 4 922,82€. Pri nižších príjmoch platí živnostník daň 15% z príjmu, pri vyšších príjmoch môže táto daň stúpnuť na 19%, respektíve 25%.

Zrušenie živnosti sa dá vybaviť rovnako jednoducho, ako jej založenie, čo tiež možno považovať za plusový bod. Živnosť si môžete aj pozastaviť, najviac na 3 roky.

Výhody s.r.o.

Oproti živnostníkom majú konatelia alebo spoločníci eseročky viacero možností optimalizácie povinných zdravotných odvodov a sociálne odvody nemusia platiť vôbec, ak si nevyplácajú žiadnu odmenu. Rovnako ako živnostníci, aj eseročky majú rôzne dane – buď štandardnú daň 21%, alebo zníženú daň 15% podľa výšky výnosov. Ak je s.r.o. platcom DPH a nakupuje veľa od partnerov, ktorí sú tiež platcami DPH, môže si uplatniť daňový odpočet a vratky dane.

Veľkou výhodou oproti živnosti je, že konateľ alebo spoločník neručí vlastným majetkom pri exekúcii. Ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu, ktorý bol zapísaný do obchodného registra. Prakticky je teda podnikanie s eseročkou bezpečnejšie, pretože vám nik nemôže siahnuť na váš súkromný majetok.

V súčasnosti už nemusí byť stopkou ani základné imanie. Nie je totiž nutné reálne vložiť na účet imanie 5000€, postačí určiť spomedzi zakladateľov spoločnosti správcu vkladu, ktorý vydá písomné vyhlásenie o základnom imaní spoločnosti.

Nevýhody živnosti

Pri živnosti ručí podnikateľ celým svojím majetkom. Ak sa teda z rôznych dôvodov zadĺži a následkom toho dôjde k exekúcii, môže prísť o peniaze a majetok rodiny. To je zrejme najväčšie riziko tejto formy podnikania.

Živnostník má navyše povinnosť platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne podľa výšky svojho príjmu. S výnimkou prvého roka, kedy sú mu odvody v sociálnej poisťovni odpustené, v nasledujúcich rokoch pri prekročení určitej hranice ročného príjmu je povinný platiť aspoň minimálne odvody. Napríklad pre rok 2023 platí, že živnostníci, ktorí túto sumu ročného príjmu v roku 2022 prekročili, budú povinne odvádzať do sociálnej poisťovne minimálnu sumu 200,72€. Minimálny zdravotný odvod v roku 2023 bude v sume 84,77€. Tieto minimálne odvody sa môžu zvyšovať v závislosti od príjmu živnostníka.

Nevýhody s.r.o.

Konateľ alebo spoločník si v s.r.o. nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ani daňový bonus na dieťa, ani paušálne výdavky. Navyše je vedenie eseročky značne náročnejšie a ak sa nechcete stratiť v byrokracii, mali by ste ju zveriť kvalitnej účtovníckej firme. Založenie eseročky nie je na jeden deň a dokladovať musíte množstvo dokumentov. Rovnako zrušenie firmy chvíľu trvá, beží trojmesačná likvidácia spoločnosti, po ktorej nasleduje výmaz z obchodného registra.

Každá forma podnikania má svoje pre aj proti. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak podnikáte „v malom“, poskytujete prevažne služby duševného vlastníctva a nemáte veľké výdavky, oplatí sa vám ostať pri živnosti. Ak máte vysoký obrat, nakupujete veľa tovaru a platíte si prevádzky, zrejme sa viac oplatí eseročka. Dôležité je správne si vybrať tak, aby sa vám oplatilo podnikať bez zbytočného stresu. Radi vám pomôžeme určiť, ktorá forma podnikania je pre vás lepšia, a ak sa rozhodnete založiť s.r.o., vybavíme všetko za vás.

Všetky články