Kontakt

 1. Zašleme Vám IČO aktuálne voľnej s.r.o. Môžete si tak spoločnosť pozrieť na Obchodnom registri, či Vám vyhovuje. Všetky spoločnosti, ktoré máme na predaj, sú NOVÉ, BEZ HISTÓRIE, so všetkými základnými predmetmi podnikania.
 2. Zašlete nám všetky potrebné údaje: údaje konateľa a spoločníka, nové obchodné meno (v prípade, že si chcete zmeniť), novú adresu sídla spoločnosti, prípadne doplnenie voľných predmetov činností / podnikania, pri remeselných živnostiach správny poplatok 7,50 €/ks.
 3. Zašleme Vám zálohovú faktúru na polovicu z celkovej sumy za predaj obchodného podielu (595 €)
 4. Po jej úhrade advokátska kancelária vypracuje dokumenty do 24 hodín.
 5. Nasleduje zaslanie listín na váš zadaný e-mail s inštrukciami (alebo osobné stretnutie za účelom odovzdania dokumentov a overenia u notára).
 6. Overenie zo strany nového konateľa u notára / na matrike. V prípade, že máte elektronický občiansky preukaz, môžete podpísať elektronicky dokumenty zaručeným elektronickým podpisom.
 7. Zaslanie originálnych dokumentov poštou na adresu spoločnosti alebo osobne.
 8. Bude nasledovať vaša úhrada zvyšnej sumy faktúry za predaj obchodného podielu (595 €).
 9. Podanie na živnostenský úrad – vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (iba v prípade rozšírenia/zúženia predmetov podnikania).
 10. Podanie na obchodný register.
 11. Prepis zrealizovaný.

O celom procese budete informovaní. Obdržíte od nás kompletnú dokumentáciu, vrátane oznámenia o pridelení IČDPH, DIČ a oznámenie o vykonaní zápisu zmien do OR.

Kontaktujte nás

Reagujeme ihneď!

súhlasím so spracovním osobných údajov